Rörlighets- och stabilitetsträning för häst

Inom rörlighetsträningen kommer jag att arbeta för att öka din hästs förmåga att röra sig och balansera sin kropp. Det handlar om att hitta ett funktionellt rörelsemönster, återfå rörlighet, öka balans och stabilitet, öka proprioceptionen och att veta var olika kroppsdelar befinner sig. Att ha koll på sin kropp helt enkelt och att kunna röra den fritt i alla riktningar. Detta uppnås genom att kombinera rörelseutmaningar för din häst med olika beröringar och behandlingstekniker.

Om kroppen inte använder sin rörelseförmåga under en period, tex pga skada, smärta eller brist på utmaningar så kommer hästens förmåga att röra sig också att minska. Likaså kan kvarvarande spända muskler efter en skada och hästens rädsla att skada sig igen göra att förmågan till rörelse i en kroppsdel minskar. Hjärnan låser delar av kroppen för att den tror att det är farligt att röra sig. Samma saker kan hända vid spänningar av andra anledningar.

Genom träningen får hästen själv utforska sin kropps rörlighet genom att vi på olika sätt stimulerar proprioceptionen, utmanar kroppen och ger övningar där hästen själv får komma på lösningar i hur den ska röra sig och balansera sig. Kroppen hittar sin inre stabilitet och rörlighet och återfår sin funktionella rörlighet. För att verkligen få hästen att hitta sin egen balans och stabilitet och återfå en verklig, långvarig förbättring i sin kropp så är det viktigt att all träning sker på hästens villkor och där hästen har självbestämmande över sin kropp (autonomi). Det är därför den här typen av träning inte fungerar med den klassiska hästträningsmetoden med tryck och eftergift, utan vi behöver använda klickerträning och targetträning för att guida hästen i övningarna. Den måste själv vilja utföra rörelserna för att den vill, inte för att den försöker undvika ett tryck. 

Rörelseträningen förbättrar hästens förmågor och hjälper både den vanliga hobbyhästen och den presterande hästen att må bättre och fungera bättre i sin kropp. 

Det är inget krav att hästens övriga träning görs med klickerträning men om hästen aldrig varit klickertränad förut kan det behövas lite extra tid för grundarbete med detta först innan rörelseträningen kan börja. Detta för att hästen behöver förstå systemet med frivillighet och behöver utveckla sitt mod i att själv ta initiativ till rörelse och att själv välja samarbete, inte för att den måste utan för att den vill.  

Träningen kan ge snabba förbättringar men är samtidigt ett långsiktigt arbete där hästen bör tränas inom detta 10-15 minuter 3 dagar per vecka med ökande utmaningar. Vi anpassar mina besök efter din egen förmåga i att själv träna din häst mellan tillfällena och jag lämnar instruktioner för hur och vad du ska träna. Om du aldrig har klickertränat förut så lär jag dig grunderna inom det alternativt att vi gör upplägget att jag kommer och hjälper dig vid alla tillfällen under en kortare eller längre period. 

  • Brisa pall targetstretch 190828.jpg

    Targetträning för ökad rörlighet och stabilitet

  • 120205_8594_Dango-samlad.jpg

    Jag och Fandango 2012, ett av rörelseterapins mål är en häst som har hittat rörelseglädje och som utan hjälp av ryttaren kan samla sig, höja sin framdel och vinkla sina bakben.

  • Brisa-vig496.jpg

    Föl föds med full rörlighet, ibland går rörligheten sedan förlorad pga skador, smärta eller spänningar. En del i rörelseterapin är att låta hästen själv hitta och återfå sin rörlighet. Brisa 2009, i bakgrunden Broszka och Aéreo. 

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)